TÝRANÍ MUŽI

Jesus Christ crown of thorns and nail

Pokiaľ sa nezdôveríš, nezačneš rozprávať a nevyhľadáš pomoc, nikto ti nepomôže. 

Ani ty sám!  

Na Slovensku a v Českej republike existuje a pôsobí vyše 280 inštitúcii na ochranu žien a matiek.

Na ochranu mužov NIKTO !!!

oddelovac

SOCIAL MEDIA je spoločnosť profesionálov, ktorá ako prvá na Slovensku iniciovala riešenie fenoménu týraných mužov. Niektoré ustanovenia Zákona o rodine a Trestného zákona dávajú priestor a príležitosť na zneužívanie týchto noriem zo strany žien. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO sú muži obeťami domáceho násilia v 15% prípadov. Štatistiky ukazujú že v niektorých krajinách sveta je toto číslo zarážajúce, pretože podľa posledných výskumov sa jedná až o 27% prípadov. V susednej Českej republike hovoria štatistiky o 17% prípadov týrania mužov.
(posledné štatistiky verejného výskumu 2013)

SOCIAL MEDIA = DISKRÉTNOSŤ – RÝCHLOSŤ – EFEKTIVITA !!!

 oddelovačik

ZNAKY DOMÁCEHO NÁSILIA NA MUŽOCH:

 • Eskalácia – prechádza od urážok k znižovaniu ľudskej dôstojnosti, až k fyzickým útokom, dokonca až k ohrozeniu života
 • Jasné a nespochybniteľné rozdelenie rolí – osoby násilnej a ohrozenej osoby
  (vzájomné napádanie rovnocenných partnerov nie týraním)
 • Neverejnosť – prebieha väčšinou za zatvorenými dverami – bez spoločenskej kontroly
 • Opakovanosť a dlhodobosť

 

CITOVÉ VYDIERANIE MUŽA MÁ ZNAKY:

 • Urážok a ponižovania na stranu muža
 • Vyzdvihovanie mužových negatívnych vlastností a jeho pochybení
 • Ohováranie muža v prítomnosti cudzích ľudí
 • Kritizovanie a zastrašovanie, rezervovanosť
 • Žena odmieta nežnosti a odmieta súložiť
 • Provokatívne správanie ženy vo vzťahu k iným mužom

oddelovačik

MUŽI NEBOJTE SA O SVOJICH PROBLÉMOCH HOVORIŤ!

 • Máte problém v manželských a partnerských vzťahoch?
 • Ste obeťou domáceho násilia?
 • Rozvádzate sa, alebo ste po rozvode?
 • Riešite problém zverenia detí po rozvode rodičov?
 • Riešite problém striedavej osobnej starostlivosti?
 • Riešite problém delenia majetku?
 • Riešite problém bývania?

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca

oddelovačik

PONÚKAME VÁM FACEBOOK  SVET MUŽA

facebook11

LINK FACEBOOK:  https://www.facebook.com/svetmuza/

Svoje nápady a postrehy môžete posielať na: svetmuza@social-media.sk

Svoje príbehy môžete posielať na adresu: pribehy@social-media.sk

oddelovac

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!
GARANTUJEME VÁM DISKRÉTNOSŤ!
VÁŠ PROBLÉM VÁM POMÔŽE RIEŠIŤ PROFESIONÁL MUŽ!
STANTE SA ČLENOM CLUBU MUŽOV!

oddelovačik

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

KANCELÁRIA SPOLOČNOSTI:
Social Media
Študentská 1
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

 

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !