2014 KATALÁNSKA ARTETERAPEUTICKÁ ŠKOLA

katalanska barcelona2

KATALÁNSKA ARTETERAPEUTICKÁ ŠKOLA

Barcelona, živá tepna na pobreží Stredozemného mora, pulzujúca metropola katalánska, kozmopolitné mesto, v ktorom žije viac ako tri milióny obyvateľov rôznych kultúr. Toto úžasné veľkomesto, druhé najväčšie po hlavnom meste Madride, nepretržite dýcha duchom Dalího, Picassa, Mirá a mnohých iných významných umelcov. Barcelona je najštýlovejšie mesto s bohatou históriou, kde takmer  na každom kroku môžeme vidieť stopy umu významných svetoznámych architektov, akými boli  napríklad Antoni Gaudí,  Ricardo Bofill, Santiago Calatrava či José Luis Sert. Neviazanosť, kreativita a rovnostárstvo miestnych ľudí návštevníkov Barcelony stále fascinuje. Toto dynamicky sa rozvíjajúce mesto žije nielen kultúrou, turizmom či obchodom, ale stalo sa centrom mnohých významných medzinárodných inštitúcii, má niekoľko univerzít, vysokých technických a obchodných škôl a rad významných knižníc.

katalanska prednaska2

Začiatkom februára 2014 sme sa zúčastnili medzinárodného, prípravného, pracovného stretnutia umelcov, arteterapeutov z celej Európy. Workshop, seminár a konzultácie k pripravovanému letnému kurzu špecialistov v arteterapii, ktorý sa uskutoční koncom júla tohto roku v prestížnej umeleckej škole Metafora, navštívilo dvadsaťpäť záujemcov z viacerých krajín Európy. Metafora je moderné centrum výtvarného umenia a umeleckých terapii, ktoré bolo založené v Barcelone v roku 1999, kedy sa začala písať história katalánskej arteterapeutickej školy v Španielsku. Táto umelecká škola, za svoju krátku históriu, získala vážnosť a prestíž,  a dnes sa môže hrdo pýšiť tým, že spolupracuje so špičkovými lektormi v celej Európe. Niekoľkoročná spolupráca s University of Barcelona a ​​University Pompeu Fabra, je zárukou kvality, odbornosti a vysokej profesionality. Práve pre svoju vysokú profesionálnu úroveň a dobré meno, škola prísne vyberá odborníkov, ktorí odovzdávajú svoje odborné skúsenosti a poznatky frekventantom školy.

Umelecká škola Metafora spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva katalánska a s viac ako sto ďalšími verejnými a súkromnými subjektami v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie patrí hlavne Hospital Clinic Barcelona, Hospital Valle Hebron. Škola spolupracuje so základnými a strednými školami po celom Španielsku, posiela odborníkov do mnohých inštitúcii, kde lektori a študenti pracujú s klientmi vo väzniciach, domoch opatrovateľských služieb, denných centrách umenia a kultúry. Umelecká škola Metafora udržiava úzke vzťahy so zahraničnými univerzitami, a to najmä vo Veľkej Británii a USA, kde má arteterapia niekoľkoročnú tradíciu. V súčasnosti navštevuje školu Metafora dvadsaťpäť študentov v jednoročnom postgraduálnom štúdiu umenia a arteterapie. V rámci predmagisterského, dvojročného štúdia, študuje arteterapiu tridsaťjeden študentov. Magisterské dvojročné štúdium navštevuje v prvom ročníku sedemnásť študentov a v druhom ročníku osemnásť študentov. Vyučovacím jazykom je jazyk katalánsky, španielsky a anglický.

Viac ako desať rokov úspešne organizuje škola Metafora letné kurzy arteterapie. V roku 2014 sa v prvej dekáde júla uskutoční „Escuela de Verano de Arteterapia“ (arteterapia s vyučovacím jazykom španielským) a v poslednej dekáde júla „Summers – Intenzívny kurz štúdia umenia a arteterapie“ (arteterapia s vyučovacím jazykom anglickým). My sme sa zúčastnili práve týchto pracovných, prípravných stretnutí na letné intenzívne kurzy arteterapie. Okrem toho škola Metafora, počas celého roka dáva možnosť realizácie svojim frekventantom v „Studiu Artsprogram“, kde samotní študenti organizujú rôzne tematické výstavy a workshopy.

Na pracovnom stretnutí pripravovanej letnej školy, začala svoju prednášku riaditeľka medzinárodného seminára a manažérka umeleckej školy Metafora slovami Pabla Picassa: “Umenie je klam, ktorý hovorí o pravde!“ Vo svojej pôsobivej prednáške pripomenula, že reč umenia je často obrazná a nesie v sebe skryté významy, ktoré metaforicky vyjadruje svoje posolstvo iným ľuďom. Sila umenia nás všetkých zasahuje, ovplyvňuje a iniciuje zmeny v našich postojoch, názoroch, pohľadoch na morálku a etiku. Umenie nás všetkých inšpiruje k hľadaniu seba v hlbinách duše a je svojou obrazovou rečou oveľa účinnejším prostriedkom k realizácii pozitívnych zmien v živote človeka, ako racionálne argumenty, nariadenia a príkazy. Spomenula slová nemeckého filozofa a psychológa Rudolfa Arnheima, ktorý povedal: „Umenie by malo byť terapiou spoločnosti!“

Spomenula rôzne historické pohľady na umenie – pohľad filozofie lʼart pour lʼart  (umenie pre umenie), kde sa ignorovala funkcia umenia založená na spoločenskej užitočnosti, kde umenie má význam a cieľ len samé pre seba. Prvý krát tento termín použil vo svojich prednáškach kultúrny teoretik, filozof a francúzsky minister pre vzdelávanie Victor  Cousin už v roku 1845. Podľa tejto filozofie je umenie iba nezávislý jav, ktorý má svoje hodnoty a odmieta akékoľvek hodnotenie umeleckého diela.

Nemecký sochár Siegfried Pütz, ktorý sám pracoval v intenciách liečivých účinkoch umenia, keď vytváral reliéfy pre špeciálnopedagogický detský domov, so svojou manželkou Rose Mariou presadzovali názory Künstterapie – liečenia vplyvom umenía. Tvrdenie že umenie tu má byť pre človeka -  lʼart pour lʼhomme – presadzovali už v roku 1964,  pri zakladaní svojej sociálno – umeleckej školy v Nemecku.

Až v roku 2000 – počas medzinárodného sochárskeho sympózia v Dudinciach,  Jaroslava Šicková poukázala na liečivý a preventívny potenciál umenia, keď použila výraz „umenie pre zdravie“. Pomenovanie  lʼart pour la santé  sa stalo vyjadrením takého druhu umenia, ktoré mobilizuje v človeku túžbu po duchovne a spiritualite, dôstojnosti, harmónii, ozdravení celej svojej bytosti, vzťahov s ľuďmi a prostredím v ktorom človek žije.

katalanska prednaska3

Moderná španielska arteterapeutická škola skúma človeka nezávisle na vypracovaných teóriách. Španielska škola zastáva názor, že každý človek môže nájsť v umení svoj vlastný zmysel. Ak človek – pacient – klient, tuší v sebe potrebu vyjadriť sa umením, necháva v sebe tento pocit doznieť a následne ho vysloví rečou umenia. Základom poznania seba samého je introspekcia, ktorá pomáha reflektovať ľudské vnútro, pocity so všetkým čo človeka ťaží, čo je príčinou jeho problémov. Práve prostredníctvom umenia dokáže človek všetko patologické a škodlivé ventilovať a toto všetko sa pretransformováva do umeleckého artefaktu. Takáto aktivita pôsobí terapeuticky na fyzické a psychické danosti človeka. Ak človek, pacient, klient dáva prostredníctvom umenia niečomu nejasnému, baztvarému konkrétnu podobu tak, že sa dá vnímať vizuálne alebo hapticky, takéto umenie nesie v sebe terapeutický potenciál, umeleckú reflexiu a má účinok ako umelecká autovakcína. Španielska arteterapeutická škola vychádza z chápania jednoty a celistvosti života, sveta, človeka vo využívaní intermediálnych prístupov hudby, literatúry, tanečného, dramatického  a výtvarného umenia. V zmysle tohto konceptu arteterapeuti vytvárajú konštrukcie právd o klientovi a pomáhajú mu hľadať nové riešenia pre jeho budúci život podporovaním jeho kreativity, ktorá mu pomáha nájsť a pochopiť hlbší zmysel.

katalanska prednaska4

V trojmiliónovej Barcelone aktívne pracuje ešte ďalších,  Metafore podobných, tridsaťdeväť inštitúcii, ktoré sa venujú umeniu a atreterapii. Počas našej pracovnej cesty sme navštívili ešte združenia Arteterapia Creart, Portal de Color a Estudio de Arteterapia, ktoré však nemajú takú bohatú históriu a nedosahujú úroveň umeleckej školy Metafora.

Autor: Mgr. Peter Surovka, executive director Social Media

 

 

AK MÁTE PROBLÉM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !