DEPRESIA

depres

Depresia je určitý druh psychologického stavu jedinca, kedy má človek nedostatok podnetov na uspokojenie svojich potrieb. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.

Depresia môže byť:
1.) endogénna (vnútorná) - je vyvolaná poruchou psychickej činnosti človeka (chorobný psychický stav), nerovnováhou minerálnych látok a stopových prvkov v mozgu. Človek nevie, prečo má stavy smútku, úzkosti, beznádeje, stráca chuť do života. Častokrát prechádza do psychodepresie a človek začína pomýšľať na samovraždu. Striedajú sa obdobia – raz človek upadá do hlbokej depresie, nevládze vstať z postele a inokedy je aktívny, čulý – môže byť dedičná a sám sa z nej človek nedostane
2.) exogénna (vonkajšia) - príčiny sú známe, po odstránení blokády, po naplnení potrieb depresia ustupuje – je vyliečiteľná.
3.) larvovaná (zastretá) - je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky
4.) psychogénna  - je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, exhaustívna depresia, neurotická depresia a pod.

Príznaky depresie:

 • smútok – dlhotrvajúci a hlboký smútok je typický pre depresiu
 • pesimizmus – zameranie sa na negatívne stránky života
 • pocit zlyhania – vedomie zlyhania v dôležitej veci
 • nenávisť voči sebe – nenávidenie seba, svojich vlastností, svojho tela
 • pocit viny – vedomie ťažkého previnenia
 • vedomie, že si zaslúžim trest – predstava, že by som mal byť potrestaný
 • sebaobviňovanie – prisudzovanie si viny a zodpovednosti
 • samovražedné myšlienky – riešenie bezvýchodiskovej situácie je videné v samovražde
 • častejší plač – ľudia v depresii častejšie plačú, niekedy naopak by chceli plakať a nemôžu
 • podráždenosť – vyššia citlivosť na rušivé situácie
 • nerozhodnosť – neschopnosť rozhodnúť sa alebo veľmi dlhé rozhodovanie aj v maličkostiach
 • neupravenosť zovňajšku – strácanie záujmu o svoj zovňajšok
 • zmena telesnej hmotnosti – dôsledok prejedania sa alebo odmietania jedla
 • spomalenosť – predĺženie času potrebného na vykonávanie rôznych činností
 • zmena dĺžky spánku – väčšinou ide o neskoré zaspávanie a skoré prebúdzanie
 • pocit vyčerpanosti – vyskytuje sa aj bez namáhavej činnosti
 • strata apetítu – „strácanie chuti“ do jedla a pôžitku z jedla
 • strata energie – zvýšená únavnosť, nechuť niečo robiť
 • nespokojnosť – so sebou, svetom, rodinou, svojím telom…

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca,
pedagóg a terapeut