MÁŠ PRÍZNAKY ÚZKOSTI ČI DEPRESIE?

depresia

Máš príznaky úzkosti či depresie?

Žijeme síce už v 21. storočí, no stále ľudia nemajú dostatočné povedomie o psychických problémoch. Väčšina ľudí nevie rozoznať symptómy aj najbežnejších psychických stavov ako sú depresia či úzkosť. Ako si na tom TY?

AKO POZNÁM, ŽE SOM DEPRESÍVNY?
Pripustiť si, že i ja môžem byť depresívny a potrebujem pomoc je jedna z najťažších otázok pri rozpoznávaní vlastnej depresie. Keď človek začne prežívať príznaky depresie, vysvetľuje si ich ako zhoršenie nálady, lenivosť alebo bežnú únavu. Snaží sa ich premôcť, nabrať energiu a optimizmus. Až neskôr prichádza na to, že je to vážnejšie a snaží sa hľadať pomoc u odborníka.

Symptómy pritom nemusia byť len tie očividné. Naznačovať duševný problém ako depresiu či úzkosť môžu menej známe znaky na ktoré sa pokúsim poukázať. Ak sa v nich nájdeš, nemal by si ich ignorovať a riešiť ich včas.

RUŠÍM SOCIÁLNE VÄZBY
Vyhýbaš sa v poslednom čase rôznym udalostiam či stretnutiam s tvojimi známymi a rodinou, na ktoré si sa inokedy tešil? “Mať občas “antisociálnu” náladu je úplne normálne a väčšinou tieto pocity vyprchajú bez toho, aby to malo na tvoj život nejaký vplyv. Ale ak máš rovnaké pocity aj po niekoľkých týždňoch, alebo sa zhoršujú, a už sa netešíš z vecí, ktoré by ťa inokedy tešili, môže ísť o príznak depresie.

MÁM PROBLÉM S KONCENTRÁCIOU
Ak je tvoja myseľ zaneprázdnená mentálnym problémom, môže byť zložité jasne premýšľať či hovoriť. Môže sa ti tiež zdať, že si ťažšie pamätáš veci a koncentruješ sa. Ak zisťuješ, že je tvoja koncentrácia horšia než zvyčajne, alebo že máš problémy s dôslednosťou a rozhodovaním v práci či v škole, môže ísť o symptóm duševného problému.

MÁM PROBLÉM SO SPÁNKOM
Mnoho ľudí žijúcich s depresiou máva ťažkosti s ranným vstávaním a zisťujú, že spia viac než zvyčajne. To často znamená, že sa cítia vyčerpaní a že sa im zvládanie bežných aktivít zdá ťažšie, než inokedy. Ľudia s úzkosťou často uvádzajú, že sa im ťažko zaspáva, pretože sa pred spánkom strachujú, a ak zaspia, ráno sa im potom ťažko vstáva. Uvádzajú tiež, že majú počas spánku zovretú sánku alebo škrípu zubami. Medzi spánkom a mentálnym zdravím je úzky vzťah a nedostatok spánku len psychický problém zhoršuje.

CÍTIM SA OD VŠETKÉHO VZDIALENÝ A OTUPENÝ
Ak máš mentálny problém ako napríklad depresiu či posttraumatickú stresovú poruchu, je možné, že sa cítiš vzdialený od reality a každodenného života. Môžeš cítiť, že sa ťa nič netýka a nevieš sa napojiť na svoje okolie. Napríklad môžeš sedieť v práci na porade a nedokážeš držať krok s tým, čo hovoria ostatní a máš pocit, akoby si tam ani nebol.

MÁM FYZICKÉ PRÍZNAKY
Ľudia si myslia, že len preto, že je choroba psychického rázu, neprejavuje sa aj fyzicky. Mnoho ľudí s úzkosťou však zažívajú aj fyzické príznaky ako nevoľnosť, trasenie sa, potenie či záchvaty paniky. Ľudia s depresiou majú menej energie, kvôli čomu sa im zdá ťažké starať sa o seba. Nechce sa im napríklad pripravovať si pre seba jedlo alebo starať sa o osobnú hygienu.

MÁM PROBLÉM S JEDENÍM
Niekedy je to výrazná strata chuti do jedla, až po úplné odmietanie potravy, alebo naopak prejedanie sa. Zmeny v príjme potravy mávajú za následok podvýživu alebo nárast hmotnosti, čo prehlbuje zlé pocity zo seba samého.

MÁM ZÁPCHU ALEBO HNAČKU
Aj zmeny vo vyprázdňovaní súvisia s problémom s príjmom potravy. Vyprázdňovanie negatívne ovplyvňuje aj znížená fyzická aktivita, nepokoj a stres.

MÁM DLHODOBÉ BOLESTI
Niekto môže trpieť najmä fyzickými ťažkosťami, hoci pôsobí čulo a bez psychických zmien, fyzické problémy sú väčšinou ťažké a dlhodobé a nie sú dôsledkom somatických, ale psychosomatických ochorení.

MÁM NEŠPECIFICKÉ PRÍZNAKY
Ľudia mávajú príznaky ako sú závraty, búšenie srdca, ťažoba na hrudníku, pocit nedostatočného dychu, sťažené dýchanie, zvlášť vtedy ak sa ich výskyt nespája so somatickým ochorením.

MÁM STUHNUTOSŤ ALEBO OCHABNUTOSŤ SVALSTVA
Úzkosť vyvoláva reflexné stuhnutie svalstva, ktorá súvisí so zníženou psychomotorickou aktivitou počas depresie. Môžeme to pozorovať aj počas bežných denných aktivít ako telesná hygiena, príprava jedla, upratovanie a podobne.

MÁM SPOMALENÉ POHYBY
Ľudia postrehnú že prenos podnetov nervovou sústavou je pomalší, čo sa prejavuje spomalením a aj obmedzením pohybu.

POKLES SEXUÁLNYCH FUNKCII
Štatistiky jednoznačne ukazujú aj na pokles libida, nezáujem o sex a sexuálne potreby.

MÁM CELKOVÝ ZLÝ TELESNÝ POCIT
Mnohí ľudia popisujú celkové negatívne pocity zo seba samého, mnohí majú pocit že sú asi vážne chorí, niektorí až smrteľne chorí. Cítia sa životom unavení a vyčerpaní a majú chuť rezignovať. Symptómy môžu sprevádzať i suicídne myšlienky.

ČO TI PRI LIEČBE DEPRESIE URČITE NEPOMÔŽE
V krátkosti vymenujem, čo pri prekonávaní depresie nepomáha. Medzi ľuďmi existuje mnoho mýtov o tom, ako prekonať depresiu. Smútok je predovšetkým trýznivá emócia, ktorej sa každý z nás radšej vyhne. Máme mnoho spôsobov, ako pred ňou unikať. Ľudia sa radšej preťažujú v práci, pri domácich prácach, pomáhajú si alkoholom, hrajú na automatoch, apod., ako sa mali konfrontovať so svojim smútkom.

Tu je niekoľko rád čo určite nerob:
• Pokiaľ trpíš depresiou, tak si nepomôžeš prepínaním sa a prácou za každú cenu. Najmä keď cítiš, že na to nemáš vnútorné sily.
• Nepomôžeš si, ak v stave depresie budeš dokazovať svoju pevnú vôľu tým, že si budeš klásť na seba náročné úlohy.
• Nepomôžeš si, ak budeš netrpezlivo očakávať, kedy sa tvoj stav už zlepší.
• Nepomôžeš si, ak podľahneš naliehaniu príbuzných a vydáš sa s nimi na dovolenku , aby si sa zotavil a prišiel akože na iné myšlienky.
• Nepomôžeš si, ak sa budeš snažiť depresiu utopiť v alkohole.
• Nepomôžeš si, ak v stave depresie zostaneš so svojimi problémami sám. Prehĺbi sa tým len pocit tvojej samoty.
• Nepomôžeš si, ak v stave depresie vykonáš životne dôležité rozhodnutia.
• Nepomôžeš si, ak sa budeš hltať len tabletky a nebudeš sa na svoj problém pozerať komplexne a akceptovať metódy psychológie, psychiatrie, ale aj alternatívne liečebné postupy, techniky relaxácie, meditácie, aplikovať prírodné byliny a nezmeníš celkovo svoj životný štýl.

Vo svojej praxi sa stretávam s mnohými klientmi, ktorí sa vzdialili od svojich depresívnych stavov až vtedy, keď v psychoterapeutickom a psychosociálnom procese hlbšie porozumeli sebe a svojmu životu. Ak cítiš, že máš, alebo môžeš mať nejaký psychický či sociálny problém, neváhaj sa mi zdôveriť.

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!
SOCIAL MEDIA

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca a terapeut