Meditačné cvičenia zraku

meditacne cvicenia zraku

MEDITÁCIA A JEJ VPLYV NA PSYCHIKU ČLOVEKA
Meditačné cvičenia zraku

 

CVIČENIE:
1. Pozorujte očami rôzne farebné odtiene okolo vás.

2. pozorujte očami rôzne tvary predmetov a to jeden predmet dlhšiu dobu.

3. Navštívte veľkú predajňu potravín a dlhšiu dobu si prezerajte vystavený tovar a vnútorným hlasom si opakujte názvy výrobkov.

4. Pozerajte sa z vyvýšeného miesta na frekventovanú križovatku a čo najpodrobnejšie si všímajte pohyb ľudí a dopravných prostriedkov. Cvičenie by malo trvať aj niekoľko hodín.

5. Pozerajte si v zrkadle svoje holé telo a hlavne tvár. Očami obkresľujte línie svojho tela dlhšiu dobu.

6. Prezrite si obrazy krajiny v diaľke. Zatvorte oči a predstavujte si videný obraz krajiny.

7. Pozerajte sa dlhšiu dobu na hárok bieleho papiera a bielu žiaru nechajte prenikať do celého tela. Cvičenie môžete robiť aj s iným farebným papierom.

8. Očami prechádzajte text vybranej knihy bez toho, aby ste vnímali text, alebo si ho hovorili vnútorným hlasom, prípadne nahlas.

9. Prezerajte si okolie najprv ľavým okom a pravé oko máte zatvorené. Uvedomujte si rozdiel vnímania jedným okom a oboma očami.

10. Postavte sa na most, alebo priamo do vodného toku a očami pociťujte ako prúd vody nateká cez oči do vášho tela. Potom sa otočte po prúde vodného zdroja a uvedomujte si ako voda vyteká z vašich očí. Pozerajte sa na víriacu vodu a pociťujte jej vírenie v sebe.

11. Postavte si pred seba menší objekt a dlhšiu dobu sa nepohnute a strnulo pozerajte na predmet.

12. Vnímajte zrakom predmety a objekty len na pravej strane a potom iba na ľavej strane.

13. Usaďte sa na vyvýšenom mieste a pozorujte pomalé plynutie jednotlivých oblakov.

14. Vyhľadajte si zakvitnutý krík a dlhšiu dobu prechádzajte zrakom z jedného kvetu na druhý. Každému kvetu prideľte číslo.

15. Pohybujte hlavou zo strany na stranu a koncentrujte sa na predmet pred sebou.

16. Pozerajte sa na kryštál položený pred sebou s pocitom že kamienky zvláštne žiaria.

17. Pozerajte sa na vychádzajúce alebo zapadajúce slnko. Pri vychádzajúcom slnku máte pocit, že do vás nateká životná sila a vy sa zväčšujete. Pri zapadajúcom slnku máte pocit, že životná sila odteká a vy sa zmenšujete.

18. Postavte sa tvárou proti fúkajúcemu vetru a preciťujte, ako sila vetra prechádza do vás a vy sa plníte ako balón. Otočte sa tvárou po vetre a pociťujte ako vietor z vašich očí odchádza.

19. Posaďte sa pod skalu rozmanitých tvarov a prechádzajte po nej postupne zrakom až dovtedy, pokiaľ nemáte pocit  že ste sa stali skalou.

20. Vyhľadajte si slnečnicové pole a z vyvýšeného miesta pozorujte celú plochu slnečníc, po určitom čase zblízka pozorujte jednotlivé slnečnice a potom znovu celú plochu slnečníc.

21. Z vyvýšeného miesta vnímajte nočný svet. Po dlhšom čase musíte mať pocit, že ste sa stali samotnou tmou.

22. Pozerajte sa pred seba strnulým a rozmazaným pohľadom a hovorte si vnútorným hlasom: som neprítomný, zahmlený, zafixovaný, stiahnutý, utlmený, tupý, nehybný, napnutý, tvrdý, roztržitý, prázdny, bezvýrazný, stuhnutý, neuvedomelý, zablokovaný, vystrašený, vyhasnutý, plochý, zúfalý, ľahostajný, nervózny a iné…

23. Pohybujte očami, koncentrujte sa na predmety okolo seba a vnútorným hlasom si hovorte: som prítomný, jasný, uvoľnený, zacielený, žiarivý, bystrý, relaxovaný, pozorný, pružný, oslobodený, pokojný, živý, šťastný, teplý, láskyplný, usmievavý, uvoľnený.

24. Pozerajte sa na svoj nos a takýmto pohľadom obkresľujte predmety a objekty okolo seba.

25. Pohodlne sa usaďte a dlhšiu dobu sa pozerajte do modrej oblohy.

26. Vyhľadajte si v bylinkárskych knihách byliny na liečbu očí. Podľa receptúr si urobte obklad na oči.

27. Vnímajte svoje okolie zrakom a pritom striedavo sa usmievajte, hnevajte, strachujte a smúťte.

28. Sústreďujte sa na váš zrakový systém a jednotlivé časti tela a dlhšiu dobu si opakujte vnútorným hlasom:

„moje oči sú vševidiace“

„môj rozum je žiara trblietajúceho oka“

„moje oči sú prozreteľné“

„na chorého človeka sa díva veľa očí“

„umývam si oči v posvätných studničkách“

„som kto som“

„moje oči sú zrkadlom mojej duše“

„niečo je mimo nás, pretože my sami sme v zrkadle mimo seba“

„som v krajine krivých zrkadiel“

29. Pozerajte sa chvíľu na vybraný predmet a potom si ho najprv predstavujte so zavretými očami a potom s otvorenými očami.

30. Koncentrujte svoje myšlienky a vnútorný hlas na zrakové orgány a predstavujte si všetky možné a nemožné choroby zraku, ktoré si naštudujete v patológii. Želajte si aby vaše oči boli zdravé a funkčné po celý váš život.

31. Koncentrujte sa na zrakové orgány a premýšľajte o sebe. Kto ste, čo prežívate, čo ste prežili, aké hodnoty vyznávate.

32. Uvedomujte si svoj zrak a funkcie, ktoré spĺňa. Po určitom čase začnite zrakom prenikať za zrkadlo, ktoré máte pred sebou postavené. Vyčkávajte na obrazy a pocity vo vnútri vás.

33. Vyberte si obrázok z rozprávkovej knižky a oživte ho tak, ako keby ste rozprávku nacvičovali v divadelnom krúžku.

34. Robte jednotlivé zrakové meditácie v rôznych pohybových aktivitách ako sú chôdza, tanec, posilňovanie a iné.

35. Kombinujte tu uvedené cvičenia s ostatnými meditačnými cvičeniami sluchu, čuchu, chuti a hmatu.

36. Vedome prepájajte a spájajte časti mozgu so zrakovými orgánmi. Ďalej zrakové orgány prepájajte na orgány v tele, nezabúdajte na oblasti hormonálnych žliaz.

 

 

Cvičenie vyžaduje koncentráciu a určitú trpezlivosť.
Cvične pomaly a vytrvalo.

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut

 

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!