Systém pohybu

pohyb

MEDITÁCIA A JEJ VPLYV NA PSYCHIKU ČLOVEKA
Systém pohybu

Rozhodujúca časť priestorového vnímania je uložená v prednej časti mozgu. Vyhľadajte si v anatomickom atlase v obrazovej prílohe obraz uvedenej časti mozgu a počas cvičenia sa koncentrujte na pohyb. Cvičte postupne aj niekoľko mesiacov.

CVIČENIE:
1. So zaviazanými očami sa prechádzajte po byte a rozpoznávajte predmety hmatom. Po zistení o aký predmet ide ho vnútorným hlasom pomenujte.

2. Uvedomujte si polohu jazyka a pier pri artikulácii a vyslovovaní jednotlivých písmen.

3. Uvedomujte si ľavú časť svojho tela a pravú stranu mozgu. Uvedomujte si pravú časť svojho tela a ľavú časť mozgu. Uvedomujte si prednú časť tela a zadnú časť mozgu. Uvedomujte si zadnú časť tela a prednú časť mozgu.

4. Vykonávajte všetky pohyby len na základe príkazov vášho vnútorného hlasu.

5. Uvedomujte si plynulosť pohybu úst pri prechode z jedného vysloveného slova na iné slovo.

6. Sústreďte sa na prednú časť mozgu. Nižšie uvedené slová vyslovujte vnútorným hlasom a koncentrujte sa len na prednú časť mozgu.
HNEV, ÚZKOSŤ, ZMENA POSTOJA, KOMUNIKÁCIA, TVORIVOSŤ, ROZHODOVANIE, DEPRESIE, SMER HĽADANIA, STRACH, NÁJDENIE STRATENÉHO ČLOVEKA ALEBO ZVIERAŤA, FRUSTRÁCIA, STANOVENIE CIEĽOV, POCIT VINY, KONTROLA NÁVYKOV, ŠŤASTIE, ZDRAVIE, INŠPIRÁCIA, INTUÍCIA, NÁJDENIE IDEÁLNEHO PARTNERA, ZLEPŠENIE PAMÄTE, MOTIVÁCIA, ORGANIZÁCIA, OVLÁDAŤ BOLESŤ, ODKLADANIE, PROSPERITA, ŽIADOSŤ O POVÝŠENIE, VZŤAHY, REGULÁCIA, OBCHOD, FAJČENIE, RÝCHLOČÍTANIE, ZMIERNENIE STRESU, HOSPODÁRENIE S ČASOM, VIZUALIZÁCIA, UDRŽOVANIE, TELESNÁ HMOTNOSŤ, OBAVY, PÍSANIE, PÍSACÍ BLOK.

Cvičenie vyžaduje koncentráciu a určitú trpezlivosť.
Cvične pomaly a vytrvalo.

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!