Systém psychických stavov

system psychickych stavov

MEDITÁCIA A JEJ VPLYV NA PSYCHIKU ČLOVEKA
Systém  psychických stavov

Rozhodujúca časť psychickej činnosti je uložená v predĺženej mieche, hypotalame, limbickom systéme a v strednej časti mozgu. Vyhľadajte si v anatomickom atlase  v obrazovej prílohe obraz uvedenej časti mozgu a počas cvičenia sa koncentrujte do týchto oblasti. Cvičte postupne aj niekoľko mesiacov.

 

CVIČENIE:
1. Navodzujte si postupne emocionálne stavy ako je radosť, smútok, strach, hnev a pod.

2. Vyhľadajte si v pamäti podľa možností čo najviac spomienok na zážitky spojené s emóciou radosti, smútku, strachu či hnevu, ktoré vás sprevádzali počas doterajšieho života.

3. Prečítajte si určitý text a potom ho v rôznych emocionálnych stavoch reprodukujte.

4. Sústreďte sa na prichádzajúce informácie z vlastného tela. Pozorujte a usilujte sa vnímať činnosť jednotlivých orgánov v tele.

5. Uvedomujte si postupne vaše vzťahy k jednotlivým ľuďom okolo vás, potom k predmetom a aj iným objektom vášho sveta.

6. Sami seba presviedčajte, že nemáte pravú a potom ľavú časť tela.

7. Pociťujte svoje telesné časti zväčšené. Máte pocit, že orgány tela vám postupne rastú a rastú.

8. Dlhšiu dobu sa hádajte buď sám so sebou alebo s niekým iným, kto o tejto technike bude vedieť a dohodnite sa, že sa nebudete šetriť.

9. Predstavte si, že sa nachádzate na viacerých miestach naraz.

10. Rozprávajte a rozprávajte nepretržite dlhšiu dobu všetko možné o vašom živote.

11. Sústreďte sa na strednú časť mozgu, limbickú časť a oblasť predĺženej miechy. Nižšie napísané slová vyslovujte vnútorným hlasom a koncentrujte svoju do uvedených častí mozgu.

POSTOJ, HODINA VYLEPŠOVANIA ŽIVOTNÉHO POSTOJA, ZÓNA, ZÁKLADNÝ SCENÁR, FYZICKÝ, PRVÝ KROK, VNÚTRO, DRUHÝ KROK, TRETÍ KROK, ŠTVRTÝ KROK, MENTÁLNE, VERBÁLNE, SHZ, ZHRNUTIE.

 

Cvičenie vyžaduje koncentráciu a určitú trpezlivosť.
Cvične pomaly a vytrvalo.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut

 

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!