UMELÁ INTELIGENCIA

umela inteligencia

UMELÁ INTELIGENCIA

Aby sme životu rozumeli, mali by sme zadefinovať čo je čo.
Pokúsime sa zadefinovať čo je UMELÁ INTELIGENCIA.

Umelá inteligencia je oblasť informatiky, ktorá sa podieľa na tvorbe strojov s prejavmi inteligentného správania. Medzi hlavné problémy v rámci výskumu umelej inteligencie patrí uvažovanie, vedomosti, plánovanie, učenie, spracovanie prirodzeného jazyka (komunikácia), vnímanie a schopnosť pohybu alebo manipulácie s objektmi.

Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieľ viac či menej napodobňovať schémy ľudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa, vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej činnosti. Teória umelej inteligencie si stanovuje ciele (čo by sme od inteligentného systému očakávali) a hľadá v rôznych vedných disciplínach dostupné riešenia.

Pozrite si link:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_inteligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca a terapeut