KONTAKTY

SOCIAL MEDIA LOGO LARGE 

 

        QR KÓD SOCIAL MEDIA

QR kod Social Media

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Sídlo spoločnosti:
Social Media
Hroncova 1
040 01 Košice

IČO: 42252059
DIČ: 2023639266

Zapísaná v: WS/1-900/90-40376
Licencia: Výkon činnosti odborného zástupcu sociálneho poradenstva

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 5054239618/0900
IBAN: SK8609000000005054239618
SWIFT: GIBASKBX

Adresa kancelárie sociálneho poradenstva:
Social Media
Študentská 1
04000 Košice
Telefónne číslo do kancelárie:
+421 904 66 44 90

Odborný garant a executive director:
PhDr. Peter Surovka, PhD.
Email: surovka@social-media.sk
Mobil: +421 903 362 058
Mobil: +421 917 752 190

Office:
office@social-media.sk

Objednávky:
objednavky@social-media.sk

Web stránka:
www.social-media.sk

oddelovačik

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

 

 

 oddelovacVY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !