PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO

pedagogika

PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO
ŠPECIÁLNO PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO

Ponúkame poradenstvo a reedukáciu pre všetky deti, ktoré majú problémy v škole. Poskytujeme korekčné a stimulačné programy pre deti so špecifickými poruchami učenia a správania.

Špeciálna pedagogika je veda, ktorá sa zaoberá výchovouvzdelávaním a vyučovaním postihnutých a ohrozených detí, mládeže a dospelých. Je súčasťou širšieho vedného celku defektológie a býva označovaná aj pojmami defektologická špeciálna pedagogika liečebná pedagogika, nápravná pedagogika, ortopedagogika, pedagogika hendikepovaných detí a pod.

V širšom zmysle ide v podstate (vzhľadom na pedagogiku všeobecnú) o každú pedagogiku, špeciálne zameranú podľa veku alebo predmetu. (Napr. pedagogika predškolského veku, pedagogika školského veku, pedagogika dospelých, hudobná pedagogika, vojenská pedagogika a pod.)

 

PRÍSPEVKY:

 

FACEBOOK ŠPECIÁLNO PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Klikni na odkaz
 

 

Poučenie pre klientov:
Náprava špecifických porúch učenia je dlhodobý diagnosticko-terapeutický proces.
Pedagogické poradenstvo je privátne a nemáme uzavretý žiadny zmluvný vzťah s poisťovňami, nevyžadujeme žiadne odporúčania od lekárov alebo zo školy a služby poskytujeme podľa aktuálneho cenníka.

PaedDr. Eva Brnová
špeciálny pedagóg

 

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!