SPOLUPRACOVNÍCI

spolupracovnici

SOCIAL MEDIA je tím profesionálov, expertov, odborníkov a špecialistov v sociálnej práci, sociálnej pedagogike, sociálnej psychológii a terapeutickej praxi. Naša spoločnosť ponúka služby formou poskytovania psychosociálneho poradenstva, vo všeobecnej i odbornej oblasti. Ponúkame riešenie sporov prostredníctvom mediácie, spôsobom mimosúdneho riešenia sporov. Náš tím rieši a posudzuje aj niektoré významné projektové zámery a ciele. Na riešenie špecifických úloh pozývame expertov vo svojom odbore. Sme jediní na Slovensku, ktorí pomáhame aj týraným mužom. V roku 2015 sme podpísali zmluvu o spolupráci s Centom slušného rozvodu  a tak po Prahe a Bratislave sme tretie centrum na území bývalého Československa.

oddelovac

SPOLUPRACOVNÍCI SOCIAL MEDIA:
Odborný garant a riaditeľ: PhDr. Peter Surovka, PhD.
Psychosociálne poradenstvo: PhDr. Peter Surovka, PhD.
Psychiatrické poradenstvo: MUDr. Eva Baumann, certifikovaný psychoterapeut
Špeciálny pedagóg: PaedDr. Eva Brnová
Právne poradenstvo: JUDr. Jarmila Machová
Handmade terapeut: Ing. Janka Rusznyaková
Fyzioterapeut: Henrieta Vollmann, diplomovaná fyzioterapeutka
Fyzioterapeut: Mgr. Andrej Dupej, PhD.
Streetworker: Mgr. Diana Komárová
Marketingový riaditeľ: Ing. Marián Rusznyak

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
Sídlo spoločnosti
Social Media
Hroncova 1
040 01 Košice
IČO: 42252059
DIČ: 2023639266

Zapísaná v: WS/1-900/90-40376
Licencia: Výkon činnosti odborného zástupcu sociálneho poradenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 5054239618/0900
IBAN: SK8609000000005054239618
SWIFT: GIBASKBX

Adresa kancelárie sociálneho poradenstva
Social Media
Študentská 1
04001 Košice
Telefónne číslo do kancelárie:
+421 904 66 44 90

Odborný garant a executive director:
PhDr. Peter Surovka, PhD.
Email: surovka@social-media.sk
Mobil: +421 903 362 058

Office:
office@social-media.sk

Objednávky:
objednavky@social-media.sk

Web stránka:
www.social-media.sk

oddelovačik

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

 

 

 oddelovacVY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !