AUTOMATICKÁ KRESBA

kresba

Automatická kresba je spôsobom poznania seba samého. Ide o samovoľný pohyb ruky na papieri, podobne ako automatické písmo. Pri tejto technike človek nerozmýšľa nad tým, čo kreslí alebo píše. Pracuje automaticky, intuitívne. Využíva sa bezmyšlienkové napojenie sa na obrazy bežiace v nevedomí človeka.

Prostredníctvom automatickej kresby a automatického písma získavame informácie od našich obrazoch z nevedomia, objavujeme vnútornú múdrosť. Môžeme sa tiež spojiť so svojim duchovným svetom – svetom obrazov, informácii, predstáv a fantázii. Výsledok je potom symbolická reč, ako posolstvo alebo správa z podvedomia či nevedomia.

Viac než o kreslenie ide o prácu so svetom predstáv a fantázii. Automatická kresba umožňuje zaznamenať vnímanie vnútorného sveta i sveta okolo seba, vzťahy s ostatnými, konflikty, vnútorné rozpoloženie a pocity. Otvára novú bránu vnímania vnútorných obrazov.

Informácie, ktoré automatické náčrty, kresby a texty ponúkajú, sú uvoľňujúce, uzdravujúce a harmonizujúce. Už pri kreslení sa spúšťajú samoliečiace procesy v tele. Uvoľňujú sa fyzické aj psychické blokády, odkrývajú sa aj rodové problémy. Automatická kresba umožňuje získať aj obraz o energiách v priestore, v bytoch, domoch a okolitom prostredí. Automatická, tiež intuitívna kresba, niekedy spájaná aj s kreslením pravou hemisférou je spôsobom relaxácie a meditácie. Je tiež metódou na diagnostiku chorôb.

Ako vyzerá automatická kresba?
Automatická kresba je individuálnou záležitosťou, každý obrázok môže vyzerať úplne inak. Nezáleží na tom, aké prvky obsahuje, aké prostriedky boli využité, záleží na jej symbolickom posolstve. Každý človek má svoju vlastnú symboliku, tiež svoj individuálny štýl a spôsob kresby. Výsledky a závery kresby sú dané dispozíciami kresliara, jeho talentom, ale aj duchovnou úrovňou.

Obrázky automatickej kresby vyzerajú spravidla príťažlivo, vyžarujú pozitívnu energiu a budia príjemné emócie. Na druhej strane môžu byť aj negatívne, môžu byť spôsobom, ako negatívnu energiu dostať von. Aj to môže byť spôsobom očisty.

Čo automatická kresba prináša?
Význam majú všetky parametre automatickej kresby, jej veľkosť, štýl, ale aj obrazce, intenzita a sýtosť farieb, použité farby aj ich kombinácie. Kresbou, tvarom, líniami, štruktúrou, dynamikou a farebnosťou sa mimozmyslovo prenášajú na papier vnútorné problémy. Automatická kresba napomáha oddeliť sa od problému, získať nadhľad a lepšie vyhodnotiť súčasný stav. Prináša sebapoznanie, ale aj uvoľnenie. Umožňuje zbaviť sa negatívnych energií. Zobrazený obraz umožňuje lepšie pochopiť danú situáciu. Ukazuje nové možnosti, odhaľuje myšlienky a pocity, prináša uzdravenie.

kresba1

AUTOMATIZMUS
Psychický automatizmus ako porucha pravej a ľavej hemisféry. Pokračuje do roviny, ako sa oslobodiť od reality a od racionality. Je to opak racionálneho konania. Skôr snívanie a produkovanie nezmyselných a náhodných asociácií. Je to niečo ako detské rozprávky a detské hranie. Prúd myšlienok bez logiky a zdôvodnenia. Schopnosť spájať nespojiteľné.

Venujem pozornosť človeku z pohľadu automatickej kresby, z pohľadu automatického písania, kde ruka píše to, čo jedinec pociťuje. Nehľadí sa na rozum, ale skôr na pocity a fantázie. Človek zvnútra nezapája racionalitu. Nevie logicky kontrolovať a píše si, čo uzná za vhodné. Hlavne, aby to bolo čo najmenej racionálne. Jeho svaly a neuróny v ruke sú ako malé dieťa bez rozumu a logiky. Rovnako sa venujem osobám, ktoré musia od rána niečo kresliť a hlavne si kreslia, čo sa im zachce. Nie je to rozumom riadené kreslenie. Niektorí musia kresliť a vyjadrovať svoje vnútro. Niektorí musia neustále prerábať vedecké články na niečo vrcholne nelogické a iracionálne. Niekto sa kreslením musí liečiť. Niekto nekreslí, ale musí sa neustále pohybovať, tancovať a vyjadrovať sa pohybom celého tela. Staršia babka sedí pred domom a štrikuje alebo háčkuje jeden nekonečne dlhý šál – donekonečna. Niekto musí celé roky niečo písať. Niekto musí neustále rozprávať a nemá to žiadnu logiku. Niekto musí niečo robiť a musí to robiť presne tak, ako to on chce, aj keď to nemá logiku. Je to niečo ako neustále sa opakujúce nezmyselné činnosti dokolečka dokola. Často týmto trpia osoby s poškodenou vyššou nervovou sústavou.

V neuropsychológii hovoríme, že ich psychika funguje už iba na spolupráci skupiny buniek s malou podporou miechy a mozgu. Často u týchto jedincov ide o poruchu spolupráce medzi pravým a ľavým mozgom. Dve odlišné hemisféry spája mozgový kmeň plný nervových dráh z jedného mozgu do druhého mozgu. Toto centrum je poškodené a automatickou činnosťou sa človek usiluje ich neustále premosťovať, neustále prerábať rozumové pohľady na iracionálne pohľady. Produkovať zhustené elektrické výboje aj mimo nervový uzol. Teda produkujú bioenergie a tak zhustené, že elektróny sa menia na tok fotónov. Niečo podobné sa deje s elektrónmi v mikrovlnke, kde jedlo zohrievajú zahustené elektróny, a teda fotóny.

V progresívnej podobe je automatizmus zvládnutý osobami, ktoré chcú niečo aktívne vykonávať, skôr niečo robiť a ako svoja vlastná výpoveď o tom, čo cítia. Často tomu chýba logika. Skôr ako insitné aktivity amatérov. Niečo ako ľudový umelec, rezbár, ľudový rozprávač, ľudový spevák bez ambícií. Osoba, ktorá oblieka svoje bábiky a svoje klientky. Teda za určitých vhodných okolností môže mierny prejav poruchy mozgu viesť k extrémnej pracovitosti a vytváraniu aj užitočných predmetov a aktivít. Niekedy sa automatizmus použiteľný tiež ako psychohygiena.

oddelovačik

SURREALIZMUS
Surrealizmus je umelecký smer, ktorý sa usiluje oslobodiť myseľ, zdôrazňuje podvedomie, snaží sa o zachytenie snov, predstáv, pocitov a myšlienok. Slová „umelecký smer“ nie sú úplne výstižné, pretože surrealizmus znamená nielen umelecký smer, ale aj životný štýl.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Surrealizmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism

AUTOMATIZMUS
Surrealistický automatizmus
Surrealistický automatizmus je metóda umeleckej tvorby, v ktorej umelec potláča vedomú kontrolu nad procesom tvorby, čo umožňuje, aby sa podvedomá myseľ mohla skvele ovládnuť. Automatizmus nadobudol veľa foriem: automatické písanie a kreslenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Surrealist_automatism

AUTOMATICKÉ PÍSANIE
Automatické písanie alebo psychografia je údajná psychická schopnosť, ktorá umožňuje osobe vytvárať písané slová bez vedomého písania, tieto slová vznikajú z podvedomého, duchovného alebo “nadprirodzeného” zdroja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_writing

NEVEDOMÉ KONANIE A VEĽKÝ POHYB
Ide o motorický fenomén teda o psychologický jav, v ktorom subjekt robí činnosť nevedomky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideomotor_phenomenon

AUTOMATICKÁ KRESBA V HYPNÓZE
Hypnóza je stav zmenenej pozornosti, ktorý si človek navodzuje buď sám (autohypnóza) alebo vo väčšine prípadov iná osoba. Predpokladom pre navodenie stavu hypnózy je individuálna schopnosť jedinca pohrúžiť sa do hypnózy, zvaná hypnabilita.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnotism

SYNDRÓM CUDZÍCH RÚK
Mentálne odpojenie hemisfér v ľudskom mozgu. Ide o neurologické ochorenie, vyskytujúce sa najčastejšie po traume zmenou štruktúry mozgu (kraniálneho poranenia, mŕtvice, atď). Výsledkom neurologických zmien je strata kontroly nad jednou z horných končatín. Ide o pocit odcudzenia končatín, straty kontroly nad svojimi pohybmi či neschopnosť rozpoznať končatiny vizuálne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alien_hand_syndrome

 oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!