MEDITÁCIA

meditacia violet big

  • CHCEŠ MAŤ PEVNÉ ZDRAVIE?
  • CHCEŠ MAŤ STABILNÚ PSYCHIKU?
  • CHCEŠ MAŤ VŽDY DOSTATOK ENERGIE PRE ŽIVOT?
  • CHCEŠ MAŤ ŠŤASTNÝ OSUD?
  • CHCEŠ MAŤ USPORIADANÉ VZŤAHY?
  • CHCEŠ ŽIŤ ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT?

          PRIDAJ SA K NÁM!

V poslednom období sa často stretávame s otázkou, či je vedecky podložený účinok meditácie. Touto otázkou sa zaoberajú viacerí odborníci z oblasti neurológie i psychológie. V literatúre možno nájsť viac klinických štúdií potvrdzujúcich účinnosť a užitočnosť meditácie a dokonca viacerí autori opísali zmeny v mozgu, ku ktorým dochádza počas meditácie. Tieto zmeny boli vysvetlené na základe tzv. neuroplasticity, čo je schopnosť buniek mozgu (neurónov) na základe podnetov vytvárať nové spojenia (synapsy) s inými neurónmi.

Meditácia spomaľuje starnutie

Zaujímavé pozorovania publikovala vedeckovýskumná skupina z Massachusetts General Hospital (univerzitná nemocnica Harvard Medical School). Vedci potvrdzujú, že meditácia vedie k výrazným zmenám v objeme sivej hmoty vo viacerých častiach mozgu. Konkrétne zobrazovacími metódami (MRI) dokumentovali, že prirodzená strata sivej hmoty v starnúcom mozgu je spomalená u ľudí, ktorí sa pravidelne venujú meditácii. Najvýraznejšie bolo toto pozorovanie v prefrontálnej kôre, ktorá je zodpovedná za krátkodobú pamäť a rozhodovanie sa. Okrem toho sú ovplyvnené aj iné oblasti mozgu, ako napríklad prechod medzi temporálnou a parietálnou kôrou (oblasť nad uchom), ktorá je zodpovedná za schopnosť akceptovať názory iných, empatiu a súcit; či podkôrové oblasti ako hipokampus a amygdala.

Meditácia odbúrava stres

Hipokampus zohráva dôležitú úlohu pri učení, pamäti a emóciách a stáva sa afunkčným pri niektorých záťažových situáciách, ako sú napríklad stres, frustrácia či depresia. Meditácia vedie k ozdraveniu tejto štruktúry. Amygdala je aktivovaná v stresových podmienkach a ako bolo preukázané, dlhodobý stres vedie k mimoriadnej záťaži tejto štruktúry, ktorá zostáva problémová aj po odstránení stresových faktorov. Meditáciou (už po ôsmich týždňoch pravidelných sedení) dochádza k opätovnému ozdraveniu amygdaly, a je dokázané, že jedinci lepšie zvládajú zvýšenú stresovú záťaž. Môžeme konštatovať, že výskum v oblasti nervového systému potvrdzuje pozitívne účinky meditácie na mentálne i telesné zdravie.

Objavte čaro vnútorného pokoja a vnútorného pohľadu.

Straste zo seba dojmy a myšlienky o svete, zastavte neustály pohyb mysle a priveďte svoje vnútro k hlbšiemu vedomiu. Meditácia je pre vás veľmi hodnotnou najmä z hľadiska zdravia a vitality. Pomôže vášmu telu, nervom, energii a funkčným orgánom, aby sa zotavili. Z meditácií načerpáte pocit odvahy, ktorá vás povzbudí čeliť bez strachu ťažkým životným situáciám. Získate inšpiráciu, osvieženie a obohatenie, kľud a s pocit sebaistoty a sebavedomia. Vedená a riadená meditácia vám pomôže dostať sa do pokoja, stíšiť myšlienky, precítiť to, čo akurát v reálnom čase je prítomné.

PONÚKAME MEDITÁCIU:

  • Individuálnu
  • Skupinovú
  • Meditáciu ako terapiu

Meditácia individuálna - 10 hodinových terapii – 150 €
Meditácia skupinová - 10 hodinových terapii – 80 € (min. 5 osôb v skupine)

oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

Prosíme o prihlásenie sa telefonicky, emailom, alebo vyplnením formulára.

oddelovačik
AK MÁTE PROBLÉM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !

 

NAJ.sk