MUZIKOTERAPIA

muzikoterapiea1

MUZIKOTERAPIA

Muzikoterapia je liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Individuálna reakcia je síce rôzna, ale na mnohých z nás hudba pôsobí veľmi dobre. Hudba ovplyvňuje vegetatívne funkcie – srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku, termoreguláciu metabolizmus cukrov a pod. Používa sa na zmiernenie bolesti, úzkosti, strachu, pri poinfarktových stavoch, liečbe dlhotrvajúcich chorôb.

Dokázalo sa, že muzikálne podnety urýchľujú látkovú výmenu a vplyvom hudby sa lepšie aktivuje svalstvo. U psychicky postihnutých pacientov sa napr. zlepšuje proces sebauvedomovania. Využíva sa pri depresiách, proti stresu, nespavosti, na odstraňovanie negatívnych následkov z otrasných zážitkov.

Muzikoterapia prispieva k emotívnemu prežívaniu, fantázii, predstavivosti a zmysel pre rytmus, ktorý je dôležitý pre logopédiu. Počúvanie príjemnej hudby má na ľudský organizmus rovnaké účinky ako smiech, rozširuje cievy a rozprúdi krv. Ak budete denne počúvať asi pol hodiny nejakú pokojnú relaxačnú hudbu, výrazne sa vám zníži vysoký krvný tlak. Počúvanie hudby všeobecne znižuje riziko ochorenia srdca a ciev, ako aj mozgovej mŕtvice či srdcového infarktu.

Liečba zvukom a hudbou je stará tisícročia. V najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Napríklad Pythagoras sa muzikoterapii venoval rovnako intenzívne ako matematike, v ktorej vynikal. Pomocou svojho hlasu a lýry svojim žiakom každý večer pomáhal zbaviť sa starostí i problémov, vyčistiť intelekt a utíšiť dušu.

oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

oddelovačik

AK MÁTE PROBLÉM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !

 

 

 

NAJ.sk