PSYCHOTERAPIA

psychoterapiea

 

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapiu považujeme za jeden zo spôsobov hľadania vnútornej sily, takej potrebnej na zvládnutie bežných, ťažkých, či zvlášť náročných životných situácií. Táto sila býva často zablokovaná, schovaná, či priam väznená rôznymi zákazmi, príkazmi, naučenými stereotypmi, povinnosťami, ktoré „musíme“ vykonávať a máme dojem, že inak sa to ani nedá.

Zároveň je psychoterapia časopriestorové stretnutie dvoch ľudí, medzi ktorými sa postupne rozvíja vzájomný vzťah. Aj tento vzťah a jeho pochopenie sú súčasťou liečby. Každá terapia vrátane psychoterapie môže byť v rukách laika nebezpečným nástrojom. Z tohto dôvodu platia pre poskytovateľov psychoterapie prísne kritériá.

Psychoterapia je zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu (choroby, poruchy) psychologickými prostriedkami, s cieľom liečby. Narušenie činnosti sa môže týkať psychických procesov a osobnosti alebo somatických procesov a orgánových funkcií. Môže byť podmienené psychogénne i somatogénne. K psychologickým prostriedkom patrí slovo, mimika, mlčanie, emotivita a emočné vzťahy, učenie, manipulácia prostredím a iné.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ METÓDY:

 • hypnóza
 • autogénny tréning
 • sugescia a autosugescia
 • racionálna terapia
 • arteterapia
 • biblioterapia
 • daseinsanalýza
 • psychoterapia zameraná na klienta
 • pracovná terapia
 • skupinová psychoterapia
 • rodinná psychoterapia

oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

oddelovačik

AK MÁTE PROBLÉM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !