VZDELÁVANIE

syndromvyhorenia

 (Aby ste nemali “hlavu v smútku”, vzdelávajte sa v SOCIAL MEDIA)

.:: CYKLUS PREDNÁŠOK ::.

oddelovac

Milí priatelia, od januára 2018 pokračujeme v pravidelných edukačných aktivitách
každý týždeň v mesiaci. Tešíme sa Vášmu záujmu.

 • PREDNÁŠKA Zlyhávanie rodín alebo rodina v kríze
 • PREDNÁŠKA Z lásky k Bohu sa rodí láska k človeku
 • PREDNÁŠKA Týraní muži medzi nami
 • PREDNÁŠKA Arteterapia v procese sociálnej intervencie
 • PREDNÁŠKA Sociálna patológia a násilie páchané na deťoch
 • PREDNÁŠKA Si partnerka – manželka – milenka – slúžka?
 • PREDNÁŠKA Čo prezrádza tvár človeka?
 • PREDNÁŠKA Čo by sme mali vedieť o učení sa
 • PREDNÁŠKA Je fajčenie drogová závislosť?
 • PREDNÁŠKA Človek je tvor kreatívny
 • PREDNÁŠKA Zapime to – alkoholizmus
 • PREDNÁŠKA Už ma to nebaví – suicídium
 • PREDNÁŠKA Mládež ako riziková skupina
 • PREDNÁŠKA Umenie žiť a prežiť zmysluplný život
 • PREDNÁŠKA Osobnosť v situáciách psychickej záťaže
 • PREDNÁŠKA Bezdomovectvo ako psychická záťaž
 • PREDNÁŠKA Meditácia a jej vplyv na psychiku človeka
 • PREDNÁŠKA Úvahy o živote, láske a smrti
 • PREDNÁŠKA Prečo ľuďom šibe
 • PREDNÁŠKA Hodnoty a ich význam v živote človeka
 • PREDNÁŠKA Zdravie, choroba, handicap a postihnutie
 • PREDNÁŠKA Rodina, rodinná terapia a poradenstvo
 • PREDNÁŠKA Drogy a príčiny vzniku závislostí
 • PREDNÁŠKA Funkcie, typológia a diagnóza rodiny
 • PREDNÁŠKA Arteterapia a jej vplyv na psychiku človeka
 • PREDNÁŠKA Asertivita, empatia, komunikácia
 • PREDNÁŠKA Odkiaľ čerpať energiu pre život
 • PREDNÁŠKA Povaha a temperament človeka
 • PREDNÁŠKA Kto sme a odkiaľ prichádzame
 • PREDNÁŠKA Manželstvo či partnerstvo v kontexte psychológie
 • PREDNÁŠKA Fyzické a mentálne cvičenia
 • PREDNÁŠKA Sexualita muža a ženy očami neuropsychológie
 • PREDNÁŠKA Sila prírody v nás
 • PREDNÁŠKA Dosahuj svoje ciele a posúvaj si hranice
 • PREDNÁŠKA Na čo čakáte?
 • PREDNÁŠKA Povedzte STOP neúspechu!
 • PREDNÁŠKA Šialenstvo, normalita, genialita
 • PREDNÁŠKA Tajomstvo krásy duše a tela
 • PREDNÁŠKA Sila prítomného okamihu
 • PREDNÁŠKA Mužská a ženská psychika
 • PREDNÁŠKA Chceš milovať a byť milovaný?
 • PREDNÁŠKA Prečo si muži a ženy často nerozumejú
 • PREDNÁŠKA Ako si udržať dobrý pocit zo života
 • PREDNÁŠKA Syndróm vyhorenia
 • PREDNÁŠKA Pocit, pociťovanie, prežívanie
 • PREDNÁŠKA Sebavedomie a sebaúcta
 • PREDNÁŠKA Zdravie a bohatstvo kontra choroba a chudoba
 • PREDNÁŠKA Človek ako celok a prírodná medicína
 • PREDNÁŠKA Ako ovládnuť napätie a stres?
 • PREDNÁŠKA Je choroba rečou našej duše?

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut

 

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

 

 

oddelovac

 .:: VZDELÁVACIE PROGRAMY SOCIAL MEDIA ::.

oddelovac

minikurz stastia small

 

usmevstastieradostsmall

 

Successful business woman

 

objav svoj potencial small

 

Jesus Christ crown of thorns and nail

 

oddelovačik

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

 oddelovačik

 

MÚDROSŤ MINULOSTI – POZNANIE PRÍTOMNOSTI – VZDELANIE BUDÚCNOSTI

 vzdelavanie

Edukačné programy sú zamerané na získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré pomáhajú klientovi sociálneho poradenstva riešiť svoj sociálny problém a pomáhajú nájsť spokojnosť a životný optimizmus.

Vzdelávacie aktivity našej spoločnosti sa zameriavajú hlavne:

 • podporovanie rastu, rozvoja a zrelosti klienta
 • motivovanie a povzbudzovanie k hľadaniu optimálnych vzorcov správania a fungovania
 • informovanie kvôli efektívnejšej orientácii človeka vo svete
 • vzdelávanie pre lepšie uplatnenie klienta v živote
 • vytváranie podmienok pre zmenu na zvýšenie kvality života klienta
 • odstránenie, prípadne zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania
 • začlenenie do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity
 • podpora a sprevádzanie rodiny pri riešeniach záťažových situácií
 • finančná gramotnosť
 • základná zdravotnícka výchova

oddelovačik

 

KOUČING – JEDNA Z FORIEM POMOCI KLIENTOM

koucing large

Koučing je jedna z foriem pomoci a sprevádzania klienta

Koučing je individuálna forma vedenia človeka k tomu, aby spoznal a maximálne využil svoj potenciál. Kouč nedáva rady a nepoučuje, ale svojimi podnetmi a otázkami smeruje klienta k cieľu, ktorý si vybral. Kouč je opora – vedie a motivuje človeka k zmene myslenia a návykov. Je de facto akési druhé JA svojho klienta. Kouč nie je poradcom, ale sprievodcom – aby sa klient sám naučil riadiť svoj život a uvedomili si, čo chce a vedel to dosiahnuť.

 Správny kouč dokáže klientovi pomôcť pri:

 • hľadaní cesty klienta od problémov k riešeniam
 • objavovaní skrytého potenciálu, ktorý klient nevyužíva
 • vyberaní konštruktívnych riešení pre budúcnosť
 • odhodlávaní sa k zmene
 • prekonávaní samých seba
 • rovnováhe osobného a pracovného života
 • naberaní odvahy pustiť sa do nových vecí
 • ďalších cieľoch a víziách, ktoré dajú klientovmu životu zmysel

oddelovacVY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !