PORUCHY SPRÁVANIA, POZORNOSTI, UČENIA

poruchy učenia

PORUCHY SPRÁVANIA, POZORNOSTI, UČENIA

Poznáte to?
Poruchy správania?
Poruchy pozornosti?
Poruchy učenia?

V posledných rokoch akoby sa roztrhlo vrece s problémovými deťmi. Ako sa im dá pomôcť? Ako dokážu žiť plnohodnotne? Ako majú byť usmiate a dobre naladené? Chýba im chuť do života? Chýba im chuť učiť sa?

Nezabúdajme na svoje deti!
Treba im porozumieť.
VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!

Psychosociálny poradca a terapeut PhDr. Peter Surovka, PhD.
Špeciálny pedagóg PaedDr. Eva Brnová