PhDr. Peter Surovka, PhD.

PhDr. Peter Surovka, PhD.

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca,
pedagóg a terapeut 

oddelovac

Vzdelanie:

 • r. 1971 až 1980 Základná deväťročná škola, Nitra
 • r. 1980 až 1984 SOU elektrotechnické, Vráble
 • r. 1989 až 1990 Doplnkové pedagogické štúdium, PF Nitra
 • r. 2000 až 2001 Inštitút zahraničného obchodu, Nitra
 • r. 2004 až 2009 Prešovská univerzita v Prešove, Magisterské štúdium
 • r. 2013 až 2015 Prešovská univerzita v Prešove, Rigorózne štúdium
 • r. 2013 až 2015 Prešovská univerzita v Prešove, Doktorandské štúdium

 

Doplnkové vzdelanie a kurzy:

 • r. 1990 až 1994 Číslicová technika, Praha
 • r. 1991 kurz Práca s mládežou, Nitra
 • r. 1994 kurz Zdravotnícka príprava, Nitra
 • r. 2000 kurz Sprievodca v cestovnom ruchu, Nitra
 • r. 1999 Avon gentleman – manager
 • r. 2005 Marketingová komunikácia
 • r. 2006 Komunikácia a metakomunikácia
 • r. 2006 Komunikačné a sociálne zručnosti
 • r. 2007 Osobnostný manažment
 • r. 2008 Sociálna práca so seniormi
 • r. 2009 Drogová problematika mládeže
 • r. 2010 Personalistika, personálne poradenstvo, kariérne poradenstvo
 • r. 2011 Intuitívne liečiteľstvo a psychosomatika
 • r. 2011 Manažment času, stresu a prevencia syndrómu vyhorenia
 • r. 2012 Poradenské služby pre verejnosť a marginálne skupiny
 • r. 2012 Arteterapeutické techniky
 • r. 2012 Psychológia ako veda 21. storočia
 • r. 2012 Neuropsychológia a kognitívny tréning psychických funkcii
 • r. 2013 Syndróm vyhorenia u manažérov
 • r. 2013 Psychologické aspekty vyučovacieho procesu
 • r. 2014 Vyučovanie pomocou moderných technológií
 • r. 2014 Supervízia v sociálnej práci a sociálnom poradenstve
 • r. 2015 Terapeutické techniky v sociálnej práci
 • r. 2015 Psychosomatické príčiny chorôb u detí
 • r. 2016 Psychológia osobnosti
 • r. 2016 Čo by jedli moje oči a bunková podvýživa
 • r. 2017 Psychosomatické poruchy a ich prejavy

 

Jazykové znalosti:

 • Slovenský jazyk – aktívne
 • Český jazyk – aktívne
 • Ruský jazyk – aktívne
 • Chorvátsky jazyk – pasívne
 • Anglický jazyk – pasívne
 • Nemecký jazyk – pasívne

Počítačové znalosti:

 • Internet (e-mail, www.) – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • FrontPage – pokročilý Microsoft
 • Access – pokročilý

 

Zamestnania:

 • r.1984 po maturite – Elektrotechnické strojárne – elektronik
 • r.1985 Vojenská nemocnica Hradisko, Olomouc – ošetrovateľ
 • r.1986 VUMA – vedúci oddelenia kontroly
 • r.1987 až 1996 SOU elektrotechnické – učiteľ odborných predmetov
 • r. 1996 až 2001 Slovenské telekomunikácie – Centrum služieb zákazníkom – vedúci centra
 • r. 2001 Divadlo Janka Borodáča, Košice – programový technik
 • r. 2001 Slovenský rozhlas, Košice – referent zvláštnych činností a technik vysielania
 • r. 2008 Zakladateľ a konateľ MENTA MEDIA s.r.o.
 • r. 2010 Zakladateľ a konateľ ORTHO MEDIA s.r.o.
 • r. 2012 Zakladateľ a riaditeľ SOCIAL MEDIA
 • r. 2012 Zakladateľ a riaditeľ Creative City
 • r. 2013 až 2015 Prešovská univerzita v Prešove – Katedra pedagogiky a psychológie

 

Práca popri zamestnaní:

 • Od roku 1980 pioniersky vedúci a vedúci v detských táboroch
 • V rokoch 1987 až 1991 krúžky mladých elekronikov
 • V rokoch 1989 až 1991 externý vychovávateľ v ústave pre mentálne postihnuté deti
 • V rokoch 1990 až 1996 externý zdravotnícky pracovník v Domove dôchodcov
 • Od roku 1998 manager Avon cosmetic
 • Od roku 2000 spolupráca s cestovnými kanceláriami – sprievodca v cestovnom ruchu
 • Od roku 2004 popri štúdiu na Prešovskej univerzite, spoluorganizátor ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, spoluorganizátor kurzy, seminárov a školení, medializátor sociálnej práce na Slovensku a Českej republike. Spolupracovník Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci.
 • Od roku 2008 majiteľ a konateľ spoločnosti MENTA MEDIA s.r.o. Organizátor vzdelávacích akcii, kurzov, seminárov, prezentácii, poskytovateľ kompletných polygrafických služieb, vydavateľská a publikačná činnosť, predaj kníh, organizátor výchovno-vzdelávacích akcii pre školy, koncertov pre verejnosť s domácimi i zahraničnými umelcami.
 • Od roku 2010 zakladateľ OZ Creative City a SOCIAL MEDIA OZ. Creative City sa venuje socio-kultúrnym aktivitám a spoločnosť SOCIAL MEDIA sa venuje psychosociálnemu poradenstvu a terapiám.
 • Autor a spolutvorca niekoľkých projektov pre Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR a Protidrogový fond SR.
 • Takmer pätnásť rokov pedagogickej činnosti a takmer desať rokov psychosociálneho poradenstva, viac ako tridsať rokov skúseností práce s ľuďmi.

 

Publikačná činnosť:

 • Arteterapia v procese sociálnej intervencie – dizertačná práca
 • Mládež ako riziková skupina – rigorózna práca
 • Internet ako moderný areopág – diplomová práca
 • Nové možnosti a progresívnejšie formy náhradnej starostlivosti – rigorózna práca
 • Atribúty sociálnej práce v kontexte duchovných východísk ISBN 987-80-5550833-7
 • Milánsky edikt a jeho vplyv na slobodu kresťanského umenia ISBN 978-8363055-16-5
 • Ta koinonika provlimata ton ilikiomenon sto plaisio tis orthodoxi paradosi ISBN 978-9963-9482-3-9
 • Nitra – kolíska kresťanstva na Slovensku ISBN 978-80-555-0805-4
 • Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka pri realizácii procesnej arteterapie ISBN 1338-290X
 • Pohľad na pojmy “klient versus blížny” očami katalánskych arteterapeutov ISBN 978-80-555-1114-6
 • Sociálne aspekty života seniorov v kontexte Pravoslávia ISBN 978-83-63055-882
 • PBF a rozvoj ľudských zdrojov vo vede a výskume ISBN 1338-290X
 • Autor vyše sto interných publikácií výchovno-vzdelávacieho charakteru pre frekventantov aktivít spoločnosti Social Media, MENTA MEDIA, Creative City, Protidrogový fond SR, Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci a i.

Konferencie:

 • Poľsko – Gorlice – Inštitút vzdelávania a humanitných vied Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach,
 • 2013 Cyprus – University of Cyprus
 • Španielsko – Barcelona – Univerzita Pompeu Fabra
 • Španielsko – Barcelona – Katalánska arteterapeutická škola Metafora
 • Krakow - Instytut Psychologii Stosowanej  Jagiellonian University
 • Varšava - University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences
 • Budapešť – Corvinus University of Budapest Hungary
 • Zagreb - Catholic University of Croatia
 • Brno – Masarykova univerzita
 • Bratislava - Univerzita Komenského v Bratislave
 • Olomouc – Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Olomouc - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ružomberok - Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Prešov – Prešovská univerzita v Prešove
 • Viac ako 500 prednášok na Slovensku i v zahraničí

Prednášky:

 • Zlyhávanie rodín alebo rodina v kríze
 • Z lásky k Bohu sa rodí láska k človeku
 • Týraní muži medzi nami
 • Arteterapia v procese sociálnej intervencie
 • Sociálna patológia a násilie páchané na deťoch
 • Si partnerka – manželka – milenka – slúžka?
 • Čo prezrádza tvár človeka?
 • Čo by sme mali vedieť o učení sa
 • Je fajčenie drogová závislosť?
 • Človek je tvor kreatívny
 • Zapime to – alkoholizmus
 • Už ma to nebaví – suicídium
 • Mládež ako riziková skupina
 • Umenie žiť a prežiť zmysluplný život
 • Osobnosť v situáciách psychickej záťaže
 • Bezdomovectvo ako psychická záťaž
 • Meditácia a jej vplyv na psychiku človeka
 • Úvahy o živote, láske a smrti
 • Prečo ľuďom šibe
 • Hodnoty a ich význam v živote človeka
 • Zdravie, choroba, handicap a postihnutie
 • Rodina, rodinná terapia a poradenstvo
 • Drogy a príčiny vzniku závislostí
 • Funkcie, typológia a diagnóza rodiny
 • Arteterapia a jej vplyv na psychiku človeka
 • Asertivita, empatia, komunikácia
 • Odkiaľ čerpať energiu pre život
 • Povaha a temperament človeka
 • Kto sme a odkiaľ prichádzame
 • Manželstvo či partnerstvo v kontexte psychológie
 • Fyzické a mentálne cvičenia
 • Sexualita muža a ženy očami neuropsychológie
 • Sila prírody v nás
 • Dosahuj svoje ciele a posúvaj si hranice
 • Na čo čakáte?
 • Povedzte STOP neúspechu!
 • Šialenstvo, normalita, genialita
 • Tajomstvo krásy duše a tela
 • Sila prítomného okamihu
 • Mužská a ženská psychika
 • Chceš milovať a byť milovaný
 • Prečo si muži a ženy často nerozumejú
 • Ako si udržať dobrý pocit zo života
 • Syndróm vyhorenia
 • Pocit, pociťovanie, prežívanie
 • Sebavedomie a sebaúcta
 • Zdravie a bohatstvo kontra choroba a chudoba
 • Človek ako celok a prírodná medicína
 • Ako ovládnuť napätie a stres?
 • Je choroba rečou našej duše?

 

Vlastnosti a záujmy:
Komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, prijemné vystupovanie, nadhľad, vysoká odolnosť voči stresu, vysoké pracovné nasadenie, loajalita, cieľavedomosť, pozitivizmus…
Rodina, štúdium a samoštúdium, faktografická literatúra, filozofia, psychológia, sociológia, sociálna práca, cestovanie, divadlo, film, hudba, šport, umenie, relax…

Celý život je pre mňa prvoradý človek. Od prvého uvedomenia si fenoménu života, sa zaujímam  o ľudí. Snažím sa pochopiť a pomôcť im v ich trápení, starostiach i bolestiach, v zdraví i chorobe. Hľadám odpovede na otázky prečo sú ľudia zdraví – chorí, smutní -veselí a pod. Neustále otázky o človeku a o živote ma celý život vedú  k štúdiu a  samoštúdiu psychológie, neuropsychológie, naturopatie, filozofie, histórie, medicíny, etiky, estetiky, umenia i náboženstva.

Celé moje snaženie, podnikanie a práca je jedine o ľuďoch a pre ľudí. Pevne verím, že budem môcť úspešne naďalej pokračovať v práci  nielen ľudsky a ale i odborne, kvalifikovane a profesionálne. Ponúkam preto všetkým svoje schopnosti a skúsenosti a nesmierne sa teším na roky plodnej práce.

PhDr. Peter Surovka, PhD.

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE!