AUDIOVIZUÁLNA PSYCHORELAXÁCIA

avspsychorelaxácia

Ráno vstaneme a vieme, že musíme byť tvoriví, energickí, pružní, asertívni a ešte aj originálni. Devízou budúcnosti je bystrý mozog. Nie všetci však dokážeme silou vôle preradiť svoju myseľ na rýchlejšie otáčky, zvýšiť rýchlosť a pridať plyn. To záleží na mnohých faktoroch, na hormónoch, genetike, rôznych vplyvoch, ale aj na tom, ako sa o svoj mozog staráme.

Audiovizuálny stimulátor reguluje stavy vedomia pomocou audiovizuálnej stimulácie AVS. Periodické optické stimuly sú privádzané na LED diódy okuliarov a súčasne pôsobí cez stereoslúchadlá periodická zvuková stimulácia. Frekvencia a typ stimulácie sa postupne mení. Počas stimulácie dochádza v mozgu k efektu strhávania rytmov, ktorý spôsobuje postupné prelaďovanie stavu vedomia s cieľom uvoľniť sa, zaspať alebo načerpať energiu.

Audiovizuálny stimulátor pomáha pri stimulácii synchronizácií práce ľavej a pravej mozgovej hemisféry. U bežného človeka je väčšina aktivít mozgu lokalizovaná prevažne v jednej z mozgových hemisfér, pričom ľavá korešponduje prevažne s lineárnymi a logickými úlohami a pravá skôr s intuitívnym, podvedomým a priestorovým spracovaním informácií. Počas stimulácie dochádza v mozgu človeka k postupnému prelaďovaniu z jedného stavu vedomia do iného – z alfa hladiny do beta či theta a podobne.

oddelovac

AUDIOVIZUÁLNY STIMULÁTOR JE VHODNÝ NA:

 • Uvoľnenie a relaxáciu, pretože  zvyšuje výkon a kvalitu života. Pomocou audiovizuálnej stimulácie aktivujeme mozgové bunky. Zvyšuje sa kvalita fungovania mozgu.
 • Tvorivosť, kreativitu, pretože hlboko v podvedomí je uložená naša zásobáreň nápadov. Rôzne otázky a dilemy, umožňujú generovať predstavy a tvorivé riešenia alebo rozvíjať naše vedomie. Ľudia od dávna využívali stav blízky spánku na vytváranie predstáv pri riešení závažných problémov.
 • Učenie, pretože sa zvýšením sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu a pamäti.
 • Spánok a snové procesy,  čo ľudia trpiaci nespavosťou potvrdzujú, že ich problémy sa po používaní stimulácie výrazne zlepšili a ich nočný spánok sa stal plnohodnotným.
 • Energetický potenciál, pretože v hladine alfa produkuje mozog najznámejšie “antistresové” hormóny “dobrej nálady” — endorfíny. Uvoľnenie má priaznivý účinok aj na sexuálny život.
 • Meditáciu, pretože dobre vieme že dorozumievanie sa medzi mozgovými bunkami prebieha prostredníctvom mediátorov. Ak v mozgu niektorý z nich chýba, človek sa cíti unavený a bez energie. Svetelnozvuková stimulácia zabezpečuje ich optimálne hodnoty. Napríklad zvýšenie produkcie serotonínu (mediátor zabezpečujúci pocit pokoja, jeho nedostatok môže zapríčiňovať hyperaktivitu) sa podľa amerických klinických výskumov z rokov 1993—95 dosiahne o 23 percent už po tridsiatich minútach!

Telesné reakcie na audio vizuálne podnety už potvrdili dlhotrvajúce štúdie a klinické testy realizované renomovanými akademickými inštitúciami v Európe, Ázii, Austrálii či v USA. Spoľahlivosť audiovizuálnej psychorelaxácie je výsledkom pokročilej technológie, ktorá zaručuje vysokú účinnosť a bezpečnosť.

Audiovizuálne psychorelaxačné techniky slúžia k dosiahnutiu psychického a fyzického uvoľnenia pomocou audiovizuálneho zariadenia. Čarovným spôsobom zlepšujú aj schopnosť sebauvedomenia a sebaovládania. Človek sa učí rozpoznávať zmeny svojho stavu na duševnej a fyzickej úrovni a má možnosť ich ovplyvniť ešte skôr než narastú do nezvládnuteľných rozmerov. V stave relaxácie dochádza k uvoľneniu svalstva, k harmonizácii fyziologických funkcií.

oddelovac

Pomôžeme vám pri liečbe psychických i somatických stavov:

 • úzkostné stavy
 • depresie
 • nespavosť
 • psychosomatické ochorenia
 • poruchy pozornosti
 • schopnosti ľahko sa učíť
 • schopnosti aktívnej pamäte
 • hyperaktivita u detí
 • zvládanie stresových a záťažových situácií
 • chronické bolesti a iné

Biofeedback 10 terapii – 100,00 €

oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

oddelovačik

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !