BIOFEEDBACK

biofeedbackmozog

BIOFEEDBACK

Biofeedback je relatívne nová liečebná metóda. V 60. rokoch 20. storočia sa začala využívať v USA, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta a v 90. rokoch sa v širšej miere dostala aj na Slovensko. Na základe rozsiahlych klinických skúseností sa táto metóda javí ako veľmi účinná pri liečbe mnohých ochorení, pre ktoré doposiaľ nejestvuje buď dostatočne efektívna, alebo alternatívna metóda nápravy.

Podstata spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. Pôvodný biofeedback- biologická spätná väzba existuje doslova odjakživa. Je to mechanizmus, ktorým život udržiava sám seba živým, je to informácia, ktorú dostáva každý živý organizmus o výsledkoch svojho chovania. Je to prirodzený proces, prebiehajúci nepretržite, spontánne a neuvedomene. To, čo robí príroda spontánne, pri neuroterapii vykonáva terapeut, vybavený modernými prístrojmi.

EEG biofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu.

Samotný tréning pomocou EEG biofeedbacku je hravý, nenásilný a bezbolestný. Ak ho vedie skúsený terapeut, nepredstavuje žiadne riziká, nemá žiadne nežiadúce vedľajšie účinky. Dosiahnutý efekt je trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania, bicyklovania…

Klientovi sa pomocou elektródy umiestnenej na hlave sníma elektrická aktivita mozgu (EEG), ktorú počítačový program triedi do jednotlivých frekvenčných pásiem (delta, theta, alfa, SMR, beta ) a následne transformuje do digitálnej podoby. Tú klient vidí na obrazovke vo forme jednoduchej počítačovej hry, ktorú ovláda len činnosťou svojho mozgu bez použitia klávesnice alebo myši. Spätnou väzbou je klientov mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone. Keď narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme, hráč je odmeňovaný a skóruje v hre. Týmto postupom sa mozog učí využívať žiaduce frekvencie a potláčať frekvencie nežiaduce a naučené postupy neskôr začne používať automaticky.

EEG biofeedback sa používa k terapii veľmi širokého spektra porúch a ochorení. Má rozsiahle liečebné i tréningové využitie. Klinické práce o jeho pozitívnom prínose zahŕňajú viac ako 200 rôznych stavov. Efekt je pochopiteľne rôzny v závislosti od závažnosti poruchy. U overených špecifických indikácií sa efektivita pohybuje v rozmedzí 65-95%.

Tu sú spomenuté len niektoré najčastejšie indikácie:

 • Ľahké mozgové dysfunkcie – porucha pozornosti, hyperaktivita (ADHD), špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia…), poruchy reči
 • Poruchy spánku – ťažkosti so zaspávaním, nespavosť, nočné mory, desy, námesačníctvo, nočné pomočovanie…
 • Emočné a afektívne poruchy – úzkostné (neurotické) poruchy, depresie, obsedantno-kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha…
 • Závislosti – drogy, alkohol, hracie automaty…
 • Bolestivé stavy – migréna, tenzné bolesti hlavy, bolesti chrbta, fibromyalgický syndróm a ďalšie bolestivé stavy
 • Epilepsia – nedostatočne kontrolovaná antiepileptickou liečbou, tzv. farmakorezistentné záchvaty
 • Tiky – rôzne nutkavé pohyby, neovplyvniteľné vôľou
 • Chronický únavový syndróm
 • Inkontinencia (hlavne u žien)

 

Biofeedback má široké neklinické použitie na rozvoj vyšších potrieb a špičkových výkonov: 

 • Profesijné - študenti, manažéri, piloti, šoféri, operátori, dispečeri, športovci …
 • Kondičné - psycho-fitness pre duševne pracujúcich profesionálov
 • Self-improvement - osobné sebazdokonaľovanie, tréning schopnosti učiť sa
 • Mozgová gymnastika - súčasť manažérskeho výcviku („coaching“)
 • Meditácia - tréning schopností v širokom zmysle slova

 

Na riešenie Vašich problémov je potrebné približné nasledovné množstvo sedení:

 • poruchy spánku (10-20 sedení)
 • nespavosť, nočné desy (10-20 sedení)
 • bolesti hlavy (10-20 sedení)
 • migrény (20-30 sedení)
 • porucha pozornosti a hyperaktivita ( 20 sedení)
 • poruchy učenia (40 sedení)
 • poruchy reči, ľahká mozgová dysfunkcia s por.učenia (60 sedení)
 • epilepsia (40-80 sedení)
 • predmenštruačný syndróm (30 sedení)
 • problémy menopauzy (30 sedení)
 • depresia (30-60 sedení)
 • tiky (20-40 sedení)
 • prevencia porúch učenia u detí MŠ (40 sedení)
 • psycho-fitnes pre duševne pracujúcich profesionálov (10 sedení)
 • príprava na skúšky, prijímačky a pod. (10 sedení)
 • posilnenie imunitného systému (10 sedení)

Biofeedback  1 terapia – 12,50 €    
Biofeedback 10 terapii – 100,00 € 

oddelovac

 

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE,
NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Poučenie pre klientky a klientov:
Psychosociálne poradenstvo poskytnuté klientovi je len odporúčaným postupom pre klienta, preto psychosociálny poradca za finálne vyriešenie problému nenesie žiadnu zodpovednosť. Je na klientovi, akým spôsobom sa rozhodne svoj problém riešiť, pričom na jeho slobodnú voľbu naša spoločnosť, ani psychosociálny poradca nemá žiaden dosah.

 

PhDr. Peter Surovka, PhD.
psychosociálny poradca, pedagóg a terapeut
0903 36 20 58
0904 66 44 90

oddelovačik

AK MÁTE PROBLÉM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Social Media
Hroncova 3
040 01 Košice

TELEFÓNNE ČÍSLA: 
+421 903 36 20 58
+421 904 66 44 90

oddelovac

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Vaše meno (povinné)

Vaša adresa(povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

oddelovac

VY MÁTE PROBLÉM, MY POZNÁME RIEŠENIE !